طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN
جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
تهیه اسناد مناقصات، شناسایی استانداردها، ملزومات و دستورالعمل‌های لازم برای تعویض و یا ارتقاء سیستم کنترل و سوپروایزری واحدهای بخاری بر اساس مدل مهندسی مناسب دریافت 1399/07/16 1399/07/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و پیاده‌سازی ربات بازرس ژنراتور با قابلیت بازرسی فاصله هوایی و تست عایقی دریافت 1399/07/16 1399/07/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی تستر گاورنرهای الکترونیکی واحدهای گازی V94.2 نیروگاه نکا دریافت 1399/07/16 1399/07/30 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی سیستم کنترل اتوماتیک دور دادن، سنکرون و بارگیری توربین بخار با لحاظ اثرات تنش‌های حرارتی بر اجزای بحرانی توربین و سایر پارامترها مهم مندرج در دستورالعمل‏های بهره‌برداری توربین بخار دریافت 1399/07/16 1399/07/30 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تنظیم هوشمند ست پوینت مد کنترل فرکانس مولد V94.2 بدون دخالت بهره‌بردار دریافت 1399/07/01 1399/07/20 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه سیمولاتور حلقه‌های کنترل سیستم احتراق بویلر نیروگاه شهید رجائی واحد بخار اصلی MHI به منظور کنترل بهینه و تولید نرم افزار برای تیونینگ واحدها دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و پیاده‌سازی ربات بازرس بویلر با قابلیت نظافت، عیب‌یابی (ترک خوردگی، جوش) برای دیواره بیرونی بویلر دریافت 1399/06/01 1399/06/22 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و پیاده سازی سیستم پایش وضعیت و عیب یابی توربین‌های گاز و بخار با استفاده از روش ترکیبی نشر آوایی و تحلیل ارتعاشات دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه دستورالعمل استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم کنترل و حفاظت بویلر دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه شهید بهشتی قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه دستورالعمل استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم حفاظت ژنراتور و ترانس نیروگاهی دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه تبریز قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه استانداردها، ملزومات و دستورالعمل‌های لازم برای تعویض و یا ارتقاء سیستم کنترل واحدهای گازی بر اساس مدل مهندسی مناسب دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه علم و صنعت قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکانسنجی پايش وضعیت و عیب یابی توربين هاي گاز و بخار با استفاده از روش ترکیبی نشر آوايی، پردازش تصویر و تحلیل ارتعاشات دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه خواجه نصیر قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی مدل‌های استاندارد مهندسی سیستم و توسعه مدل و زیرمدل و استانداردهای مرتبط با تعویض و ارتقاء سیستم‌های کنترل بومی دریافت 1397/09/01 1397/09/10 با دانشگاه علم و صنعت قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه دستورالعمل (رویه) استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم حفاظت توربین دریافت 1397/09/01 1397/09/10 در مرحله انعقاد قرارداد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه پیشنهاد فنی طراحی آزمایشگاه مرجع تست سیستم‌های کنترل، پایش و حفاظت نیروگاهی دریافت 1397/09/01 1397/09/10 با دانشگاه شریف قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی محصولات و شناسایی استانداردهای مرتبط با حفاظت توربین، بویلر، ژنراتور و ترانس واحدهای نیروگاهی دریافت 1397/02/01 1397/02/10 با دانشگاه خواجه‌نصیر قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
شناسایی استانداردهای مورد نیاز جهت ارتقاء سیستم کنترل و پایش واحد های گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات (نسخه اول) دریافت 1397/02/01 1397/02/10 با دانشگاه شریف قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی محصولات شرکت‌های معتبر در زمینه کنترل نیروگاه‌ها و شناسایی شرکتهای فعال در زمینه بروزرسانی سیستم کنترل نیروگاه‌ها (حرارتی) دریافت 1397/02/01 1397/02/10 با دانشگاه خواجه‌نصیر قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
نیازسنجی و اولویت‌بندی تعویض و بروزرسانی سیستم‌های کنترل 10 عدد از واحدهای گازی با اولویت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی دریافت 1397/06/01 1397/06/10 با شرکت آسیاوات قرارداد شد شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری