طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN
جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
امكان‌سنجی و طراحی و ساخت ترانسفورماتور خشك در رده فوق توزيع (فاز اول: امكان‌سنجی و طراحی) دریافت 1399/08/01 1399/09/30 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت لرزه‌گیر ترانسفورماتورهای قدرت (فاز اول: طراحی) دریافت 1399/08/01 1399/09/30 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت ترانسفورماتور الکترونیکی با سطوح ولتاژ 20 کیلوولت به 400 ولت دریافت 1399/09/16 1399/09/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بهسازی و نوسازی (Retrofit) ترانسفورماتورهاي قدرت دریافت 1399/08/16 1399/09/30 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعه و بررسی علل ترکیدن ترانسفوماتورهای اندازه‌گیری ولتاژ منصوبه روی باس 6/6 کیلوولت تغذیه داخلی واحد بخار سیکل ترکیبی رجایی و ارائه روش اصلاحی اجرایی به منظور جلوگیری از تکرار آن دریافت 1399/07/01 1399/07/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی و امكان‌سنجی بكارگيری ترانسفورماتورهای شيفت فازی جهت افزايش ظرفيت توان انتقالی و تعيين الزامات و چالش‌های آن در شبكه انتقال كشور دریافت 1399/04/01 1399/04/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت ترانسفورماتور حالت جامد 50 کیلوولت آمپر در رده ولتاژ توزیع دریافت 1398/12/01 1398/12/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت آنالیزور اپتیکی گازهای محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت دریافت 1398/11/01 1398/11/10 در حال مبادله قرارداد با دانشگاه مالک اشتر دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری