طراحی سایت
چهارشنبه 28 مهر 1400
جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
تدوین دستورالعمل آزمون و مشخصات فنی لینک باکس کابل‌های فشار قوی انتقال و فوق توزیع دریافت 1400/05/01 1400/05/20 جدید شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین دستورالعمل اندازه‌گیری مقاومت زمین پای دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع دریافت 1400/05/01 1400/05/20 جدید شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین دستورالعمل نگهداری و تعمیرات کابلهای XLPE فشار قوی انتقال و فوق توزیع دریافت 1400/05/01 1400/05/20 جدید شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری