طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
تدوین راهنمای انتخاب بستر مخابراتی بهینه بر اساس ساختارهای مختلف شبکه توزیع در نقاط مختلف کشور و نیازمندی‌های مربوطه دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
سامانه نرم‌افزاری پیش‌بینی بار کوتاه مدت و میان مدت توزیع دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین مشخصات فنی پیاده سازی اجزاء نرم افزار ADMS و تهیه نقشه راه اجرایی پیاده سازی آن دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
توسعه فناوری RTU هوشمند دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی سامانه‌های موجود اسکادا در شرکت‌های توزیع نیروی برق دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تحقيق بر روی نحوه بومی‌­سازی و بکارگیری پروتكل‌های ارتباطی اتوماسیون توزیع دریافت 1399/02/01 1399/02/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تعیین ساختار و مدل مفهومی اتوماسیون توزیع در کشور دریافت 1399/02/01 1399/02/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بروزرسانی رويه اجرايی اتوماسيون توزيع ابلاغی توانیر با ملاحظات هوشمندسازی شبکه دریافت 1396/09/01 1396/09/10 با دانشگاه شهید بهشتی قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه و تدوین دستورالعمل استخراج شاخص‌های شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك شركت‌های توزیع برق کشور و سازوکار ارزیابی آن‏ها دریافت 1396/08/01 1396/08/10 با دانشگاه خواجه نصیر قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری