طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
تعیین الزامات روشنایی برای محیط‌های کاری و تهیه دستورالعمل اجرایی و اندازه‌گیری برای یک ساختمان هدف مطابق استانداردهای بین‌المللی دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی انواع سیستم‌های کنترل روشنایی روز، ساختار و الزامات پیاده‌سازی آنها، بررسی مدل‌های موجود و صرفه‌جویی اقتصادی استفاده از این سیستم‌ها، طراحی و ساخت یک نمونه از آن دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
شبیه‌سازی ترموهیدرودینامیكی محفظه داخلی یك یخچال فریزر تجاری نمونه و تعیین میزان اثربخشی تغییرات ایجادشده در المان‌های سیكل تبرید بر مصرف انرژی آن دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، ساخت و بهینه سازی درایور بازیافت انرژی در آسانسور ساختمان و بررسی میزان صرفه ی اقتصادی دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه بوعلی سینا قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه اطلس جامع گرمایش و گرمایش خورشیدی کشور در حوزه ساختمان دریافت 1397/02/01 1397/02/10 شرکت مهندسی آسیاوات قرارداد شد. شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری