طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN
جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
طراحی و ساخت رله حفاظتی موتور الکتريکی توان بالا با در نظر گرفتن ملاحظات ايمنی سايبری دریافت 1399/07/01 1399/07/20 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
توسعه توانمندی‌های داخلی در زمینه تجهیزات حفاظتی پست‌های 63/20 کیلوولت – فاز اول دریافت 1399/05/01 1399/05/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، ساخت داخل و نصب رله‌های حفاظتی نيومریکال و راه‌اندازی سیستم حفاظت الکتریکی جدید در يک واحد گازی نیروگاه لوشان دریافت 1399/03/01 1399/03/10 مسکوت شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین الزامات مورد نیاز برای اعطای گواهی صلاحیت حرفه‌ای در زمینه تست رله‌ها و تجهیزات حفاظتی دریافت 1398/06/01 1398/06/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین مقررات برای انجام تست‌های عملیاتی رله‌ها و تعیین نحوه پشتیبانی دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه شهید بهشتی قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
پیاده‌سازی پروتکل IEC61850 برای تجهیزات حفاظتی دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه تهران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه و تدوین مشخصات فنی لازم برای رله‌های وارداتی دریافت 1396/09/01 1396/09/10 با دانشگاه گلپایگان قرارداد شد. دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین مقررات برای انجام تست‌های عملیاتی رله‌ها و تعیین نحوه پشتیبانی دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه حفاظت در داخل کشور دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین بانک اطلاعاتی شركت‌های دولتی فعال در زمینه حفاظت در صنعت برق دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین بانک اطلاعاتی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی فعال در زمینه حفاظت در داخل کشور دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه و تدوین مشخصات فنی لازم برای رله‌های ساخت داخل دریافت 1396/08/01 1396/08/10 با دانشگاه کاشان قرارداد شد. دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری