طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
طراحی سیستم نرم‌افزاری تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های توزیع نیروی برق و گزارشات ذی‌ربط هیات مدیره به مجمع عمومی با استفاده از داده‌کاوی دریافت 1399/10/21 1399/11/15 شرکتی تکمیل فرم
تدوین سند پیاده‌سازی حکمرانی داده در صنعت توزیع نیروی برق کشور
دریافت 1399/10/21 1399/11/15 دانشگاهی تکمیل فرم
شناسایی موارد خارج از شمول طرح "برق امید" در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
دریافت 1399/10/21 1399/11/15 دانشگاهی تکمیل فرم
امکان‌سنجی افزایش ضریب بار شبکه برق کشور با تنظیم برنامه‌های تشویق‌-محور در روزهای کم‌باری با تمرکز بر مشترکین دارای کنتور هوشمند دریافت 1399/09/16 1399/09/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
یکپارچه‌سازی سامانه‌‎های کاربردی در شرکت‌های توزیع نیروی برق – واسط‌های سامانه جهت مدیریت شرکت‌های توزیع نیروی برق دریافت 1399/06/01 1399/06/20 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
شناسایی و ارایه برنامه دستیابی به فناوری ها و سامانه های شبکه هوشمند برق و انرژی و بازنگری سند توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی و تدوین نقشه راه اجرایی هوشمند سازی شبکه دریافت 1397/08/01 1397/08/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری