طراحی سایت
پنجشنبه 09 بهمن 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
تعیین داده‌ها، مدل‌ها و معیارهای برنامه‌ریزی توسعه شبکه‌های توزیع برق ایران جهت دستیابی به سطح قابل قبول پایایی مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی دریافت 1399/08/16 1399/08/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران حوزه پایایی و اشتراک‌گذاری دانش تولیدشده توسط آنها در این بانك اطلاعاتی دریافت 1398/02/01 1398/02/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‏ منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پايايي تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‏دهی اطلاعات و شاخص‏های پایایی در بخش توزیع دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در مرحله انعقاد قرارداد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‏ منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پايايی تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‏ دهی اطلاعات و شاخص ‏های پایایی در بخش تولید دریافت 1396/09/01 1396/09/10 با دانشگاه شریف قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‏ منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پايايي تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‏ دهی اطلاعات و شاخص‏ های پایایی در بخش انتقال دریافت 1396/09/01 1396/09/10 با دانشگاه شریف قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تخمین هزینه‌های خاموشی مشترکین دریافت 1396/05/01 1396/05/10 با دانشگاه آزاد قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات قابلیت اطمینان سامانه‌های انتقال توان با ظرفیت بالا دریافت 1396/06/01 1396/06/10 با مرکز آموزش عالی شهرضا قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری