طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ساخت یک نمونه تپ چنجر مبتنی بر ادوات الکترونیک قدرت دریافت 1399/09/16 1399/09/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح توجیهی بکارگیری تجهیزات الکترونیک قدرت جهت یخ‌زدایی از خطوط انتقال دریافت 1399/08/16 1399/09/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ساخت یک نمونه متعادل‌ساز بار مبتنی بر ادوات الکترونیک قدرت دریافت 1399/08/01 1399/09/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات امکان‌سنجی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور تغییر فاز مبتنی بر ادوات الکترونیک قدرت دریافت 1399/09/16 1399/09/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت یک نمونه سیستم شارژر باتری خانه پست‌های انتقال و فوق‌توزیع و سیستم مانیتورینگ آنها دریافت 1399/08/01 1399/09/15 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت آمپلی فایرهای شبیه‌سازهای الکترونیک قدرت RTDS دریافت 1399/08/01 1399/09/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
ساخت دستگاه‌های کیفیت توان با کلاس‌های دقت A و S طبق استاندارد IEC دریافت 1399/09/16 1399/09/30 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعه و استخراج نیازمندی‌های شبکه توزیع آینده کشور در حوزه فناوری‌های الکترونیک قدرت مبتنی بر پایش وضعیت فعلی و نیازها و برنامه‌های توسعه شرکت‌های توزیع دریافت 1399/08/01 1399/09/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه نيمه صنعتي DVRبر اساس مطالعات امکانسجی فنی و اقتصادی در یکی از شرکتهای توزیع دریافت 1399/09/16 1399/09/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه نيمه صنعتي D-STATCOM بر اساس مطالعات امکانسجی فنی و اقتصادی در یکی از شرکت‌های توزیع دریافت 1399/08/16 1399/09/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ساخت یک نمونه نیمه‌صنعتی STS دریافت 1399/06/01 1399/07/05 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات امکان‌سنجی و طراحی بیسیک آزمایشگاه شبیه‌ساز بلادرنگ تجهیزات الکترونیک قدرت مورد استفاده در شبکه‌های توزیع دریافت 1399/06/01 1399/07/05 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی و طراحی آزمایشگاه مرجع کیفیت توان دریافت 1399/06/01 1399/07/05 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
كیفیت توان و مشکلات EMC در شبکه‌های هوشمند آتی دریافت 1399/06/01 1399/07/05 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین نسخه جدید استاندارد كیفیت برق و دستورالعمل‌های ذیل آن دریافت 1399/08/01 1399/08/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین دستورالعمل و ضوابط فنی اقتصادی بکارگیری جبران‌سازهای توان راکتیو مبتنی بر الکترونیک قدرت (SVC،StatCom و ...) در شبکه توزیع و اجرا در یکی از شرکت‌های توزیع دریافت 1399/06/01 1399/07/05 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین نقشه راه کیفیت توان الکتریکی در شبکه برق ایران دریافت 1396/11/01 1396/11/10 در مرحله انعقاد قرارداد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
ارزیابی خسارت‌های ناشی از پایین بودن شاخص‌های کیفیت توان در شبکه انتقال (فاز1: مشترکین شبکه انتقال و فوق توزیع) دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه اصفهان قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی استفاده از ذخیره‌سازهای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع برق دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه تهران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین عناوین استانداردها و آزمون‌های مورد نیاز تجهیزات الکترونیک قدرت مورد استفاده در شبکه توزیع برق دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه تبریز قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
روش‌های نوین ارتقا کیفیت توان در شبکه انتقال و فوق توزیع دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه اصفهان قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت شبیه‌ساز بلادرنگ آزمایشگاه الکترونیک قدرت و فاز اول آزمایشگاه طراحی، توسعه و آزمون تجهیزات الکترونیک قدرت دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه شریف قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری