طراحی سایت
پنجشنبه 09 بهمن 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
طراحی پایلوت اتوبوس برقی در شهر تهران دریافت 1399/02/01 1399/02/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
استخراج طرح کسب‌ و ‌کار ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی و تدوین قوانین تسهیل کننده دریافت 1397/07/01 1397/07/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
استخراج طرح‌‌های کسب‌ و کار خودروی برقی و تدوین قوانین تسهیل کننده توسعه خودرو برقی دریافت 1397/07/01 1397/07/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعه و بررسی روش های مختلف پیاده سازی شارژر سریع در توان های مختلف دریافت 1397/07/01 1397/07/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعه و بررسی پیش‌ساخت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز شبکه توزیع برق به منظور بهره‌برداری از ایستگاه‌های شارژ دریافت 1397/07/01 1397/07/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
ساخت نمونه آزمایشگاهی شارژر القایی ثابت با توان 1 کیلووات دریافت 1397/02/01 1397/02/10 با دانشگاه تهران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت آزمونگر شارژر کند هدایتی تا توان 10KW دریافت 1396/12/01 1396/12/10 با دانشگاه قم قرارداد شد شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی آزمونگر باتری تا توان 20KW دریافت 1396/12/01 1396/12/10 در مرحله دریافت و بررسی پروپوزال شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحي و ساخت ایستگاه شارژر باتری لیتیوم یون برای موتور سیکلت برقی با قابلیت جابجایی باتری دریافت 1396/12/01 1396/12/10 در مرحله انعقاد قرارداد شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
برنامه ریزی عملیاتی پیاده سازی ایستگاه‌های شارژ در کلان‌شهرها دریافت 1396/12/01 1396/12/10 با دانشگاه تهران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعه و بررسی مشخصات و الزامات فنی مخابراتی و کنترلی لینک های ارتباطی ایستگاه شارژ خودرو برقی و شبکه توزیع برق و ایستگاه شارژ به خودرو برقی دریافت 1396/09/01 1396/09/10 با دانشگاه شریف قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تعیین تعرفه‌های شارژ در ایستگاه های شارژ خودروی برقی دریافت 1396/08/01 1396/08/10 با دانشگاه شهید بهشتی قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
جایابی بهینه ایستگاه­های شارژ عمومی با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی به همراه تهیه نرم افزار مربوطه براساس GIS دریافت 1396/08/01 1396/08/10 با دانشگاه علم و فناوری مازندران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی و مطالعه اثرات سیستمی ایستگاه‌های شارژهای خودروبرقی در شبکه های توزیع دریافت 1396/06/01 1396/06/10 با دانشگاه صنعتی همدان قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی و مطالعه کیفیت توان شبکه‌های توزیع با حضور ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی و تعیین محدوده مجاز استاندارد دریافت 1396/06/01 1396/06/10 با دانشگاه گلپایگان قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه و تدوین استانداردهای آزمون تجهیزات انواع ایستگاه‌های شارژ دریافت 1396/06/01 1396/06/10 با دانشگاه فردوسی مشهد قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تهیه و تدوین طرح استاندارد ایستگاه‌های شارژ در مکان‌های عمومی و خصوصی دریافت 1396/06/01 1396/06/10 با دانشگاه تهران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی اثر خودرو برقی در پيش بينی بار مورد نياز و تغييرات پخش بار دریافت 1396/07/01 1396/07/10 با دانشگاه علم و فناوری مازندران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری