طراحی سایت
پنجشنبه 09 بهمن 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
مطالعه استانداردها و گواهینامه‌های مورد نیاز هر نوع فلومتر و توانمندی‌های داخلی دریافت 1399/09/16 1399/10/15 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی فلومتر آلتراسونیک گازی مدل inline دریافت 1399/09/16 1399/09/30 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تحقيق و پژوهش در طراحی، ساخت و آزمون دستگاه اندازه‌گيری مداوم ذرات در دود دریافت 1399/07/01 1399/07/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تحقيق و پژوهش در طراحی، ساخت و آزمون نمونه نيمه‌صنعتی سنسور اكسيژن محلول در آب به روش لومينسانس در آب ورودی به بويلرهای نيروگاهی دریافت 1399/07/01 1399/07/20 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، ساخت و آزمون نمونه نیمه صنعتی دستگاه میكرو GC به منظور اندازه‌گیری پیوسته ارزش حرارتی گاز ورودی به نیروگاه‌ها دریافت 1397/11/01 1397/11/17 در مرحله اول ارزیابی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
کسب دانش فنی طراحی و ساخت حسگر شتابسنج MEMS جهت استفاده در توربین دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه امیرکبیر قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
کسب دانش فنی طراحی و ساخت حسگر شتابسنج MOEMS جهت استفاده در ژنراتور دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه شهید بهشتی قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت حسگر جابجای محور ماشین دوار با روش Proximity و فناوری میکروالکترونیک دریافت 1397/11/01 1397/11/17 در مرحله اول ارزیابی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، ساخت و آزمون سنسور زیرکونیوم اكسید به منظور اندازه گیری گاز اكسیژن دریافت 1397/10/01 1397/10/10 در مرحله انعقاد قرارداد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی فلومتر حرارتی گازی (MEMS) دریافت 1397/10/01 1397/10/10 با دانشگاه تهران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه صنعتی فلو کامپیوتر گازی دریافت 1396/11/01 1396/11/10 در مرحله دریافت و بررسی پروپوزال شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه صنعتی فلو کامپیوتر سوخت مایع دریافت 1396/11/01 1396/11/10 با جهاد دانشگاهی شریف قرارداد شد شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
ساخت نمونه صنعتی فلومتر حرارتی (سیم یا فیلامان داغ) دریافت 1396/11/01 1396/11/10 در مرحله دریافت و بررسی پروپوزال شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، ساخت و آزمون سنسور زیرکونیوم اكسيد به منظور اندازه‌گيری گاز اكسيژن دریافت 1397/07/01 1397/07/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، ساخت و آزمون نمونه نیمه صنعتی آشکار ساز شعله بویلر نیروگاهی دریافت 1396/12/01 1396/12/10 در مرحله دریافت و بررسی پروپوزال شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعه کلیات استانداردها و استخراج لیست گواهینامه‮های مورد نیاز برای هر نوع فلومتر‬‬‬‬‬ دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در مرحله دریافت و بررسی پروپوزال شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
نیازسنجی فلومترها در صنایع آبی کشور دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در مرحله دریافت و بررسی پروپوزال شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل در حوزه تولید فلومتر دریافت 1396/08/01 1396/08/10 در مرحله انعقاد قرارداد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
نیازسنجی فلومترها در صنایع با رویکرد اولویت صنعت برق دریافت 1396/08/01 1396/08/10 با شرکت خدمات مهندسی لیان آریاتش صبا قرارداد شد. شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت نمونه صنعتی فلومتر حرارتی گازی (Hot wire, hot film) دریافت 1396/08/01 1396/08/10 مسکوت شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری