طراحی سایت
پنجشنبه 09 بهمن 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
مدیریت ایمنی فرایندهای نیروگاه‌های برق حرارتی دریافت 1399/10/01 1399/10/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی استفاده از سیکلون جهت حذف گرد و غبار و خاک قبل از فیلترهای intake نیروگاه ایسین و بررسی اقتصادی آن دریافت 1399/08/16 1399/08/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تحقيق و پژوهش در طراحی، ساخت و آزمون واحد پایلوت جذب زیستی گاز CO2 با استفاده از میکروجلبک از جریان خروجی دودكش نیروگاه سيكل تركيبی شهيد سليمی نكا دریافت 1399/09/16 1399/10/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تحقیق و پژوهش در طراحی، ساخت، نصب، آزمون و شبیه‌سازی عملكرد نمونه صنعتی مشعل LNB (یك دست در نیروگاه شازند) دریافت 1399/08/16 1399/08/30 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، سنتز و ارزیابی عملکرد کاتالیست مورد استفاده در واحدهای SCR به‌منظور کنترل انتشار NOx دریافت 1397/08/01 1397/08/10 مسکوت دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی مفهومی و شبيه سازی واحد نيمه صنعتی ESP به منظور كنترل انتشار ذرات معلق از نيروگاه های حرارتی با لحاظ مشخصات شيمی-فيزيكی آنها دریافت 1397/04/01 1397/04/10 مسکوت شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
انتخاب فناوری، طراحی مفهومی و شبیه سازی واحد نیمه صنعتی FGD به منظور کنترل انتشار SO2 از یکی از نیروگاه های بخاری منتخب کشور دریافت 1397/04/01 1397/04/10 مسکوت شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی مفهومی و شبیه سازی واحد نیمه صنعتی SCR به منظور کنترل انتشار NOx ازیکی از نیروگاه های حرارتی منتخب کشور دریافت 1397/04/01 1397/04/10 مسکوت شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، پیاده سازی و استقرار سامانه مدل سازی On-line پراکنش آلاینده های گازی و ذرات معلق در یک نیروگاه منتخب دریافت 1397/07/01 1397/07/10 با دانشگاه تهران قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
کسب داﻧﺶ فنی ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه بازیاب اﻧﺮژی از جریان غلیظ ﺧﺮوجی سیسـﺘﻢﻫـﺎی اسمزی دریافت 1397/04/01 1397/04/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین دانش فنی ساخت غشاهای سرامیکی نانو ساختار برای جداسازی آلاینده‌های گازی دود دودکش دریافت 1396/09/01 1396/09/10 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعه فنی و اقتصادی بکارگیری از فناوری‌های بازیابی پساب‌های نیروگاهی (شستشوی رزین‌ها، دوریز اسمز معکوس، بلودان برج) بمنظوراستفاده در سیکل آب و بخار نیروگاه‌ها دریافت 1396/07/01 1396/07/10 با دانشگاه تربیت مدرس قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی امكان استفاده از DAF و میزان حذف در غلطت های پایین مواد روغنی و جریان‌های دارای دمای بالا، از طریق نصب یك واحد در نیروگاه منتخب دریافت 1396/07/01 1396/07/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی فنی- اقتصادی و مقایسه روش‌های مستغرق و جانبی تصفیه فاضلاب و انتخاب غشای مناسب سیستم MBR برای ایران دریافت 1396/07/01 1396/07/10 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری