طراحی سایت
پنجشنبه 09 بهمن 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
تدوین دستورالعمل اعمال و بکارگیری پودرهای سنتز شده‌ سرامیکی YSZ در یک واحد نیروگاه گازی کشور دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ارائه دستورالعمل و اعمال سیستم حفاظت کاتدی مناسب جهت حفاظت از خطوط لوله یک واحد نیروگاهی کشور دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
تدوین دانش فنی، طراحی و اعمال سیستم حفاظت کاتدی کندانسور نیروگاه‌های بخار دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
جایگزینی لوله‌های کندانسور پایه تیتانیومی به جای کندانسورهای مرسوم مورد استفاده در نیروگاه‌های بخار دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
بررسی تحلیلی علل خوردگی بویلرهای بازیاب حرارتی نیروگاه سیکل ترکیبی در ناحیه IP همراه با ارائه راهکار مناسب فنی و اقتصادی دریافت 1399/10/01 1399/10/15 در دست بررسی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی، ارائه دستورالعمل و اعمال سیستم حفاظت کاتدی مناسب جهت حفاظت سازه‌های بتنی مورد استفاده در تجهیزات صنعت برق دریافت 1399/07/01 1399/07/20 در دست بررسی شرکتی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت دکل انتقال قدرت کامپوزیتی با روش پیچش الیاف و تست آن دریافت 1397/11/01 1397/11/17 دانشگاه تهران دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مقایسه خوردگی و شرایط بهره‌برداری بین نیروگاه‌های دارای برج خنک‌کن هلر و نیروگاه‌های دارای برج خنک‌کن ACC دریافت 1397/11/01 1397/11/17 دانشگاه شهید رجایی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
تعیین پوشش و روش‌های پوشش‌دهی مناسب جهت استفاده در قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی کشور با انجام آزمایش‌های شبیه‌سازی ‌شده دریافت 1397/11/01 1397/11/17 دانشگاه امیرکبیر دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم پایش خوردگی تجهيزات مختلف نيروگاه به روش دستگاهی دریافت 1396/11/01 1396/11/10 دانشگاه شهیدرجایی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت بازدارنده‌ها و افزودنی‌های مناسب به منظور حفاظت از خوردگی در تجهيزات صنعت برق دریافت 1396/11/01 1396/11/10 پژوهشگاه رنگ و پوشش دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی ساخت سیستم بازرسی سطوح داخلی لوله‌های واتروال نیروگاه‌های بخاری دریافت 1396/10/01 1396/10/10 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخيص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های كندانسور نیروگاهی دریافت 1396/10/01 1396/10/10 دانشگاه شهیدبهشتی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی ساخت سیستم تشخيص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های بويلر نیروگاه بخاری در حين كار دریافت 1396/10/01 1396/10/10 دانشگاه تهران دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخیص حفره‌دار شدن در لوله‌های کندانسور نیروگاهی دریافت 1396/08/01 1396/08/10 دانشگاه شهیدبهشتی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکانسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی تولید پوشش‌های آلی و تبدیلی جدید در تجهیزات با اولویت صنعت برق دریافت 1396/07/01 1396/07/10 دانشگاه تهران دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکانسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی تولید پوشش‌های جدید جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق (بغیر از پوشش های دمای بالا و پوششهای آلی و تبدیلی) دریافت 1396/07/01 1396/07/10 پژوهشگاه رنگ و پوشش دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکانسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم های نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده مورد استفاده در صنعت نیروگاهی دریافت 1396/07/01 1396/07/10 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکانسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستمهای نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان مورد استفاده در صنعت نیروگاهی دریافت 1396/07/01 1396/07/10 دانشگاه تهران دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای تولید پوشش‌های دمای بالا در قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی دریافت 1396/06/01 1396/06/10 پژوهشگاه مواد و انرژی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت کامپوزیت‌های مناسب جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق دریافت 1396/06/01 1396/06/10 دانشگاه تهران دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای تولید سازه‌های بتنی مقاوم به خوردگی مورد استفاده در صنعت برق دریافت 1396/06/01 1396/06/10 دانشگاه شریف دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری