دوشنبه 04 تیر 1403
EN
Loading
 • راهنمای ارسال طرح‌ها و ایده‌ها
  1- متناسب با تقاضای خود نسبت به دانلود یکی از فایل‌های «ایده پیشنهادی» و «طرح پیشنهادی» اقدام فرمایید. 
  2- سپس نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری فایل  اقدام فرمایید.
  توجه:
  چنانچه علاوه بر فایل‌های فوق، مستنداتی دیگر برای طرح پیشنهادی دارید، همگی را در قالب یک فایل فشرده از طریق گزینه «سایر مستندات» بارگذاری فرمایید.
  لطفا نسبت به تکمیل اطلاعات کارشناس فنی و رابط طرح در فرم «مشخصات شرکت فناور» اقدام فرمایید و قبل از بارگذاری از صحت درج اطلاعات ارتباطی اطمینان حاصل فرمایید.

   

  با سپاس