طراحی سایت
چهارشنبه 28 مهر 1400

 

راهنمای واگذاری

راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو به شرکت‌ها/ موسسات
هدف
پژوهشگاه نیرو در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو و به منظور رفع نیازهای طرح‌های فناورانه صنعت برق، اقدام به واگذاری پروژه‌های فناورانه خود به شرکت‌ها و موسسات می‌نماید. در این راستا به منظور بهره‌مندی مناسب از پتانسیل‌های علمی و تحقیقاتی کشور و همچنین فرصت ارائه توانمندی برای کلیه شرکت‌ها و موسسات، واگذاری پروژه‌ها از طریق فراخوان های عمومی متقاضیان فراهم شده است.
دامنه كاربرد 
پروژه‌های فناورانه جهت واگذاری به شرکت‌ها و موسسات.
روند واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی
هر ماهه پژوهشگاه نیرو به منظور اجرای پروژه‌های فناورانه خود اقدام به فراخوان واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی می‌نماید. لذا لازم است متقاضی گرامی ضمن مطالعه فرایندهای تدوین شده، در دهه اول هر ماه ضمن مراجعه به سایت پژوهشگاه نیرو (www.nri.ac.ir) از فراخوان پروژه‌های جدید اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل در بازه زمانی ذکر شده نسبت به اعلام آمادگی و تکمیل فرم‌های مربوطه مطابق این راهنما، اقدام نمایند.
الف: فرایند اجرای فراخوان، ارزیابی پیشنهادات دریافتی
روند کلی انتخاب شرکت/موسسه برای پروژه‌های فناورانه و نحوه انجام فراخوان و فرایند ارزیابی پیشنهادات دریافتی مطابق روندنما می‌باشد:
ب: انجام فراخوان شناسائی محققین دانشگاهی
طرح‌های توسعه فناوری با رعایت ضوابط و سیاست‌های جاری پژوهشگاه نیرو، اطلاعات پروژه‌های موردنیاز جهت واگذاری را در قالب فرم "تشریح پروژه" تکمیل و بر روی سایت پژوهشگاه فراخوان خواهند نمود.
فراخوان عمومی پروژه‌های واگذاری به صورت یک فرایند مستمر اجرا می‌گردد. در این چارچوب، پروژه‌های مصوب جهت فراخوان با مشخص نمودن "تاریخ شروع فراخوان" و "تاریخ خاتمه فراخوان" از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به آدرس www.nri.ac.ir اعلام می‌گردد.
ج: نحوه شرکت در فراخوان

شرکت‌ها و موسسات متقاضی شرکت در فراخوان واگذاری پروژه‌ها با مطالعه راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو و همچنین هم‌خوانی موضوع پروژه با تخصص و تجربیات خود و قبول شرایط و ضوابط شرکت در ارزیابی کیفی در مهلت مقرر قسمت مربوط به سوابق محققین را برروی سایت پژوهشگاه تکمیل می‌نمایند.

تذکر: لازم است قبل از شروع فرایند ثبت اطلاعات در سایت پژوهشگاه، مدارکی مانند تصویر آگهی تاسیس،  اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات، تصویر مجوزها و امتیازهای اخذ شده، رضایتنامه از کارفرمایان قبلی و رزومه افراد اصلی فعال در پروژه جهت بارگذاری در سایت آماده باشد. 

د: ارزیابی کیفی محققین برای پروژه فراخوان شده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط محققین و با توجه به سوابق علمی اجرایی اعلامی، اقدام به مرحله اول ارزیابی (ارزیابی کیفی) می‌نماید. در این مرحله شرکت‌ها و موسسات با معیارهایی چون سابقه و تجربه مرتبط در موضوع پروژه و انجام پروژه‌های مشابه، مبلغ قرارداد، توان و ثبات مالی شرکت، رضایت کارفرمایان قبلی، اختراعات و جوایز علمی کسب شده، مقالات و کتب مرتبط با موضوع فراخوان، منتشر شده توسط عوامل اصلی پروژه،  تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مرتبط با موضوع پروژه فراخوان شده، داشتن نظام کیفی و گواهینامه مربوطه و نظام کنترل پروژه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 
متقاضیانی که حداقل امتیاز لازم را در مرحله کیفی کسب نموده‌اند به مرحله دوم ارزیابی جهت تکمیل و ارسال شرح تفصیلی خدمات پیشنهاد پروژه (ارزیابی فنی/مالی) دعوت می‌گردند.
همچنین با محققینی که در مرحله ارزیابی کیفی موفق به کسب حد نصاب لازم نشده‌اند، از طریق پست الکترونیکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تذکر: از آنجا که دعوت به مرحله بعدی و یا اعلام عدم کسب حدنصاب لازم در مرحله اول ارزیابی، صرفاً توسط پست الکترونیکی انجام میپذیرد، از محققین تقاضا می‎شود که در درج آدرس دقت کافی را مبذول فرمایند.
ه‍: ارائه پیشنهاد فنی/ مالی
متقاضیانی که در مرحله ارزیابی کیفی حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند لازم است در مهلت مقرر، از طریق لینک ارسال شده به پست الکترونیکی ایشان، نسبت به تکمیل فرم تعریف پروژه و قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.
و: ارزیابی فنی پیشنهادات پروژه و اعلام برنده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به پیشنهادهای فنی/ مالی که از طریق فرم تعریف پروژه توسط محققین ارائه شده است اقدام به ارزیابی فنی/ مالی می‌نماید. معیارهای ارزیابی پیشنهاد فنی حسب مورد می‌تواند شامل امتیازهای وزنی ارزیابی کیفی، پیشنهاد روش اجرای پروژه (گام به گام مطابق با برنامه زمانبندی و با اعلام دقیق منابع و مراجع به‌کار گرفته شده)، برنامه زمانبندی تفصیلی (ارائه شده توسط نمودار گانت چارت پروژه)، ساختار پیشنهادی اجرای پروژه، اطلاعات و سوابق كاركنان کلیدی مطابق با ساختار اجرای پروژه بوده و درنهایت امتیاز کل براساس امتیاز فنی و قیمت پیشنهادی محاسبه و تراز می‌گردد. در نهایت از برنده نهایی جهت انجام فرآیند عقد قرارداد دعوت به عمل می‌آید.
با متقاضیانی که در مرحله دوم ارزیابی (فنی-مالی) پروژه، حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

 

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی
 • در صورتی که بر پژوهشگاه نیرو مسلم گردد اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی ناصحیح می‌باشد این امر منجر به رد صلاحیت محقق در هر مرحله از فرایند می‌گردد.
 • در صورتی که شرکت/ موسسه سابقه همکاری مستقیم با پژوهشگاه نیرو را به هر نحو دارد می‌بایست در فرم سوابق (جدول شماره 2) درج نماید و نسبت به اخذ رضایتنامه از معاونت مربوطه و ارسال آن اقدام نماید، عدم اظهار آن منجر به رد صلاحیت شرکت می‌گردد.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود، آخرین مهلت تکمیل اطلاعات فراخوان را تمدید نمـاید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند در هر زمانی پیش از آخرین مهلت تکمیل استعلام ارزیابی متقاضیان، با صدور الحاقیه، اسناد پیش ارزیابی کیفی را اصلاح نماید.
 • متقاضی باید کلیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی را بررسی و نسبت به ارائه کلیه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود برای ارزشیابی دقیق‌تر از هر یک از متقاضیان درخواست رفع ابهام و اسناد تکمیلی در اطلاعات اظهار شده را در یک دوره زمانی منطقی بنماید. درخواست برای رفع ابهام، با اعلام زمانبندی مشخص به پست الکترونیکی متقاضی ارسال خواهد شد.
 • اگر متقاضی، اطلاعات درخواست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان مشخص شده در نامه درخواست رفع ابهام از سوی پژوهشگاه نیرو ارائه ننماید، ارزیابی ایشان از دستور کار خارج خواهد شد.

 

 

 

راهنمای واگذاری

راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو به مراکز دانشگاهی و پژوهشی
هدف
پژوهشگاه نیرو در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو و به منظور رفع نیازهای طرح‌های فناورانه صنعت برق، اقدام به واگذاری پروژه‌های فناورانه خود به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دارای مجوز می‌نماید. در این راستا به منظور بهره‌مندی مناسب از پتانسیل‌های علمی و تحقیقاتی کشور و همچنین فرصت ارائه توانمندی برای کلیه محققین کشور، واگذاری پروژه‌ها از طریق فراخوان‌های عمومی برای کلیه متقاضیان فراهم شده است.
دامنه كاربرد 
پروژه‌های فناورانه جهت واگذاری به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و خصوصی دارای مجوز.
روند واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی
هر ماهه پژوهشگاه نیرو به منظور اجرای پروژه‌های فناورانه خود اقدام به فراخوان واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی می‌نماید. لذا لازم است محققین گرامی ضمن مطالعه فرایندهای تدوین شده، در دهه اول هر ماه ضمن مراجعه به سایت پژوهشگاه نیرو (www.nri.ac.ir) از فراخوان پروژه‌های جدید اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل در بازه زمانی ذکر شده نسبت به اعلام آمادگی و تکمیل فرم‌های مربوطه مطابق این راهنما، اقدام نمایند.
الف: فرایند اجرای فراخوان، ارزیابی پیشنهادات دریافتی
روند کلی انتخاب محقق برای پروژه‌های فناورانه و نحوه انجام فراخوان و فرایند ارزیابی پیشنهادات دریافتی مطابق روندنما می‌باشد:
ب: انجام فراخوان شناسائی محققین دانشگاهی
طرح‌های توسعه فناوری با رعایت ضوابط و سیاست‌های جاری پژوهشگاه نیرو، اطلاعات پروژه‌های موردنیاز جهت واگذاری را در قالب فرم "تشریح پروژه" تکمیل و بر روی سایت پژوهشگاه فراخوان خواهند نمود.
فراخوان عمومی پروژه‌های واگذاری به صورت یک فرایند مستمر اجرا می‌گردد. در این چارچوب، پروژه‌های مصوب جهت فراخوان با مشخص نمودن "تاریخ شروع فراخوان" و "تاریخ خاتمه فراخوان" از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به آدرس www.nri.ac.ir اعلام می‌گردد.
ج: نحوه شرکت در فراخوان
محققین متقاضی شرکت در فراخوان واگذاری پروژه‌ها با مطالعه راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو و همچنین هم‌خوانی موضوع پروژه با تخصص و تجربیات خود و قبول شرایط و ضوابط شرکت در ارزیابی کیفی در مهلت مقرر قسمت مربوط به سوابق محققین را برروی سایت پژوهشگاه تکمیل می‌نمایند.
د: ارزیابی کیفی محققین برای پروژه فراخوان شده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط محققین و با توجه به سوابق علمی اجرایی اعلامی، اقدام به مرحله اول ارزیابی (ارزیابی کیفی) می‌نماید. در این مرحله محققین با معیارهایی چون سابقه و تجربه مرتبط در موضوع پروژه و انجام پروژه‌های مشابه، مبلغ قرارداد، اختراعات، جوایز علمی کسب شده، دوره‌های آموزشی، مقالات و کتب مرتبط با موضوع فراخوان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مرتبط با موضوع فراخوان نیز در ارزیابی تاثیر خواهد داشت.
محققینی که حداقل امتیاز لازم را در مرحله کیفی کسب نموده‌اند به مرحله دوم ارزیابی جهت تکمیل و ارسال شرح تفصیلی خدمات پیشنهاد پروژه (ارزیابی فنی/مالی) دعوت می‌گردند.
همچنین با محققینی که در مرحله ارزیابی کیفی موفق به کسب حد نصاب لازم نشده‌اند، از طریق پست الکترونیکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
توجه: از آنجا که دعوت به مرحله بعدی و یا اعلام عدم کسب حدنصاب لازم در مرحله اول ارزیابی، صرفاً توسط پست الکترونیکی سازمانی انجام میپذیرد، از محققین تقاضا می‎شود که در درج آدرس دقت کافی را مبذول فرمایند.
ه‍: ارائه پیشنهاد فنی/ مالی
متقاضیانی که در مرحله ارزیابی کیفی حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند لازم است در مهلت مقرر، از طریق لینک ارسال شده به پست الکترونیکی ایشان، نسبت به تکمیل فرم تعریف پروژه و قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.
و: ارزیابی فنی پیشنهادات پروژه و اعلام برنده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به پیشنهادهای فنی/ مالی که از طریق فرم تعریف پروژه توسط محققین ارائه شده است اقدام به ارزیابی فنی/ مالی می‌نماید. معیارهای ارزیابی پیشنهاد فنی حسب مورد می‌تواند شامل امتیازهای وزنی ارزیابی کیفی، پیشنهاد روش اجرای پروژه (گام به گام مطابق با برنامه زمانبندی و با اعلام دقیق منابع و مراجع به‌کار گرفته شده)، برنامه زمانبندی تفصیلی (ارائه شده توسط نمودار گانت چارت پروژه)، ساختار پیشنهادی اجرای پروژه، اطلاعات و سوابق كاركنان کلیدی مطابق با ساختار اجرای پروژه بوده و درنهایت امتیاز کل براساس امتیاز فنی و قیمت پیشنهادی محاسبه و تراز می‌گردد. در نهایت از برنده نهایی جهت انجام فرآیند عقد قرارداد دعوت به عمل می‌آید.
با محققینی که در مرحله دوم ارزیابی (فنی-مالی) پروژه، حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند مکاتبات لازم انجام خواهد شد.
توجه: لازم به توضیح است عقد قرارداد با محقق بر اساس شرح خدمات و قیمت اعلامی صرفا از طریق دانشگاه و مرکز پژوهشی محل اشتغال محقق انجام خواهد پذیرفت.

 

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی
 • در صورتی که بر پژوهشگاه نیرو مسلم گردد اطلاعات ارائه شده توسط محقق ناصحیح می‌باشد این امر منجر به رد صلاحیت محقق در هر مرحله از فرایند می‌گردد.
 • در صورتی که محقق سابقه همکاری مستقیم با پژوهشگاه نیرو را به هر نحو دارد می‌بایست در فرم سوابق (جدول شماره 2) درج نماید، عدم اظهار آن منجر به رد صلاحیت محقق می‌گردد.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود، آخرین مهلت تکمیل اطلاعات فراخوان را تمدید نمـاید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند در هر زمانی پیش از آخرین مهلت تکمیل استعلام ارزیابی متقاضیان، با صدور الحاقیه، اسناد پیش ارزیابی کیفی را اصلاح نماید.
 • متقاضی باید کلیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی را بررسی و نسبت به ارائه کلیه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود برای ارزشیابی دقیق‌تر از هر یک از متقاضیان درخواست رفع ابهام و اسناد تکمیلی در اطلاعات اظهار شده را در یک دوره زمانی منطقی بنماید. درخواست برای رفع ابهام، با اعلام زمانبندی مشخص به پست الکترونیکی متقاضی ارسال خواهد شد.
 • اگر متقاضی، اطلاعات درخواست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان مشخص شده در نامه درخواست رفع ابهام از سوی پژوهشگاه نیرو ارائه ننماید، ارزیابی ایشان از دستور کار خارج خواهد شد.

شیوه‌نامه قرارداد با دانشگاه‌ها

 
 
شیوه‌نامه قرارداد با دانشگاه‌ها
 
1. هدف:
ایجاد یک ساز وکار مناسب برای واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی طرح‌های توسعه فناوری به دانشگاه برای تحقق اهداف زیر:
 • 1) انجام با کیفیت زیر پروژه‌های طرح‌های توسعه فناوری توسط محققین شایسته و متخصص دانشگاهی
 • 2) توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با اولویت‌های صنعت برق و انرژی کشور
 • 3) همسوسازی مسیر تحقیقات دانشگاهیان با اولویت‌های صنعت برق و انرژی کشور
 • 4) استفاده از توانمندی‌های دانشگاه‌ها در جهت رفع نیازهای صنعت برق و انرژی کشور
 • 5) آشنایی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها با صنعت برق و انرژی کشور و تعامل بیشتر آنها برای حل مشکلات کلان صنعت برق و انرژی
2. تعاریف:
 • 2. 1. پژوهشگاه: منظور پژوهشگاه نیرو است.
 • 2. 2. دانشگاه: منظور دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه آموزش عالی و یا موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که پروژه/زیرپروژه موردنظر در آن مجموعه انجام می‌شود.
 • 2. 3 مدیر پروژه: شخصی است كه مدیریت اجرای كار از طرف پژوهشگاه به او واگذار شده است. راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد بر عهده‌ی مدیر پروژه است.
 • 2. 4. مجری طرح: شخصی است که اجرای طرح فناورانه‌ای که پروژه/زیرپروژه موضوع قرارداد مربوط به آن طرح است را عهده‌دار می‌باشد.
 • 2. 5. داور: فردی است حقیقی که توسط دانشگاه یا پژوهشگاه معرفی می‌شود و موظف است بر اساس وظایف زیر اقدام نماید:
 • مطالعه تعریف پروژه، گزارش‌های مرحله‎ای و نهائی، بررسی فنی و ادبی گزارش
 • شركت در جلسات مربوطه
 • 2. 6. ناظر: فردی است حقیقی یا دستگاه نظارتی حقوقی است که دارای سوابق علمی متناسب با مفاد قرارداد كه موظف است بر اساس وظایف مشخص شده در بند 7 آیین‌نامه نظارت طرح/پروژه اقدامات لازم را انجام دهد
 • 2. 7. محقق: عضو هیات علمی
3. مسئوليت‌ها:
 • مسئولیت اجرای دقیق آیین‌نامه با مدیر پروژه‌ای می‌باشد که قرارداد اجرای پروژه (برون سپاری) را منعقد نموده است.
 • مسئولیت نظارت کلی بر این آیین‌نامه به عهده امور فناوری پژوهشگاه می‌باشد
4. روش اجرایی:
4. 1. پیشنهاد پروژه و تنظیم قرارداد :
 • 1. محقق واجد صلاحیت انجام پروژه تحقیقاتی طرح توسعه فناوری، از میان اعضای هیات علمی دانشگاه، در تعامل با دانشگاه توسط پژوهشگاه نیرو و بر اساس "دستورالعمل ارزیابی مرحله اول (کیفی) محققین دانشگاهی جهت واگذاری پروژه‌های فناورانه با کد TDW01" انتخاب می‌شود.
 • 2. محقق مطابق با "دستورالعمل ارزیابی مرحله دوم محققین دانشگاهی جهت واگذاری پروژه‌های فناورانه با کد TDW03"، کلیه اطلاعات را در قالب "فرم پیشنهاد پروژه واگذاری دانشگاه‌ها با کد TDF08" تکمیل و در اختیار پژوهشگاه قرار می‌دهد. سپس پژوهشگاه به بررسی پرداخته و مطابق با دستورالعمل فوق، دانشگاه برتر را انتخاب نموده و قرارداد بین دانشگاه برتر و پژوهشگاه منعقد می‌گردد.
 • تبصره یک: بودجه پرسنلی اعلام شده در فرم بودجه پروژه می‌بایست مطابق نفرماه/نفرساعت جدول زیر و تا سقف 140 ساعت کار مفید در ماه باشد:
نیروی انسانی محقق پروژه نحوه محاسبه حق‌الزحمه هر ساعت مبلغ سال 1399 حق‌الزحمه هر ساعت-ریال
اعضای هیات علمی براساس حق‌التحقیق مصوب دانشگاه با توجه به رتبه علمی -
محقق پسا دکتری براساس پایه‌ی نرخ حق‌الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه با مدرک دکتری 204،336
محقق دانشجوی دکتری براساس دو سوم پایه‌ی نرخ حق‌الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه با مدرک کارشناسی ارشد 126،072
محقق دانشجوی کارشناسی ارشد براساس یک دوم پایه‌ی نرخ حق‌الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه با مدرک کارشناسی 84،783
فارغ التحصیل دکتری همان دانشگاه معادل نرخ حق‌الزحمه محقق پسا دکتری 204،336
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد همان دانشگاه معادل نرخ حق‌الزحمه محقق دانشجوی دکتری ‌ 126،072
 • تبصره دو: پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دانشجویان دکتری که به عنوان نیروی انسانی محقق در پروژه فعالیت می کنند، باید مرتبط با پروژه باشد.
 • تبصره سه: در صورتیکه برای انجام پروژه، لازم به استفاده از توانمندی افراد متخصص خارج از اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری همان دانشگاه باشد، محقق اصلی می تواند حداکثر 10 درصد بودجه پروژه را به این امر اختصاص دهد.
 • تبصره چهار: چنانچه نفرات قبلی که در فرم تعریف پروژه معرفی شده اند به هر دلیلی قادر به ادامه همکاری با محقق نباشند، محقق باید نفرات با درجه علمی و تخصص مشابه را به مدیر پروژه معرفی و تایید پژوهشگاه را در این خصوص اخذ نماید.
 • تبصره پنج: چنانچه ماموریت سازمانی نفرات معرفی شده در فرم تعریف پروژه در خلال پروژه به اتمام برسد (بعنوان مثال دانشجویی که فارغ التحصیل می شود)، محقق می تواند با ثبت قرارداد مشخص از تخصص ایشان در ادامه پروژه استفاده نماید.
 • تبصره شش: در محاسبه مبلغ حق الزحمه اعضای هیات علمی در صورتی دانشگاه حق التحقیق مصوب ندارد، معادل مبلغ از حق التدریس مصوب دانشگاه با توجه به رتبه علمی استفاده گردد.
 • 3. ذکر اسامی همکاران پروژه (اعضای هیات علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و .... ) در قرارداد الزامی است.
 • تبصره هفت: درصورت ضرورت بر عدم درج نام دانشجویان همکار، در قرارداد، اسامی دانشجویان در قرارداد قابل حذف و تنها نفرماه، تخصص مورد نیاز و مقطع تحصیلی آنها در قرارداد ذکر می‌گردد. اسامی و مشخصات همکاران مورد تایید می بایست بر اساس صورتجلسه‌ای با متن بیان شده در پیوست 1 بین مجری و محقق تنظیم و در مستندات پروژه نگهداری گردد.
لازم به ذکر است اسامی دانشجویان، اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان حتما باید در فرم " پیشنهاد پروژه واگذاری دانشگاه‌ها " که برای ثبت پروژه در پژوهشگاه الزامی است، در قسمت " نیروی انسانی و نفرات کلیدی پروژه" ذکر گردد بدیهی است صورت جلسه تنظیم شده نباید مغایرتی با اسامی اعلام شده در فرم پیشنهاد پروژه واگذاری دانشگاه‌ها داشته باشد.
 • 4. دانشگاه می توانند حداکثر 10% مبلغ پروژه به عنوان بالاسری منظور نمایند.
 • تبصره هشت: بیشتر از این امکان پذیر نمی باشد و از درج خودداری گردد.
 • 5. فرم تعریف پروژه، بودجه پروژه و هم چنین زمان بندی (گانت چارت) می بایست مورد تایید مدیر پروژه، ناظر و داور پروژه باشد.
 • 6. بعد از انعقاد قرارداد محقق موظف است با سایر همکاران پروژه قرارداد همکاری منعقد نموده و مدارک را به مدیر پروژه ارائه نماید.
 • 7. دانشگاه بعد از انعقاد قرارداد می‌بایست ضمانت نامه یا تضمین تعهد مخصوص دانشگاه ها انجام پروژه را تهیه و به پژوهشگاه ارسال نماید. بعد از ارائه ضمانت نامه، دانشگاه می تواند درخواست حداکثر 25 درصد از مبلغ کل پروژه را به عنوان پیش پرداخت پروژه را از پژوهشگاه انجام دهد.
 • 8. مدیر پروژه بعد از انعقاد قرارداد و دریافت کلیه مستندات، طی نامه ای به امور مالی پژوهشگاه دستور پرداخت حداکثر 25 درصد از مبلغ کل پروژه را به عنوان پیش پرداخت به دانشگاه را صادر می‌نماید.
 • 9. امور مالی پژوهشگاه مطابق نامه مدیر پروژه و پس از وصول ضمانت نامه دانشگاه ، مبلغ را به حساب دانشگاه واریز می‌نماید.
4. 2. کنترل و نظارت بعد از قرارداد:
 • 1. در انتهای هر مرحله، خروجی‌های پروژه (مطابق تعریف پروژه و دستورالعمل تهيه گزارش مرحله‌ای-نهايی پژوهشگاه با کد PLW04) با اخذ تایید دستگاه نظارت و داور و هم‌چنین مستنداتی شامل قراردادها، اسناد مثبته و گواهی پرداخت محققان و هزینه تجهیزات خریداری شده به همراه مستندات مربوطه که مورد تایید نماینده دانشگاه/دانشکده می‌باشد تحویل مدیر پروژه میگردد.
 • تبصره نه: کنترل کیفی و کمی پروژه شامل نظارت و تایید ساعات کارکرد اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان، خرید مواد مصرف شدنی و مصرف نشدنی پروژه و سایر موارد مربوط به کنترل کیفی و کمی پروژه بر عهده دانشگاه/دانشکده می‌باشد. در این تاییدیه تصریح میشود که "میزان ساعات تایید شده مربوط است به ساعاتی که در قالب این قرارداد برای انجام موضوع پروژه صرف شده است و این ساعات کاری قبلاً برای انجام کار/پروژه دیگری مشمول دریافت هیچ نوع مابه ازاء مالی نبوده است"
 • تبصره ده: هزینه تجهیزات مصرف شدنی به صورت فاکتور توسط دانشگاه اخذ و خریداری شده و بر اساس فاکتور و بعد از تایید نماینده دانشگاه/دانشکده، توسط پژوهشگاه (بر اساس بودجه مصوب پروژه ) قابل پرداخت می‌باشد.
 • تبصره یازده: هزینه تجهیزات مصرف نشدنی به صورت فاکتور توسط دانشگاه اخذ و خریداری شده و بر اساس فاکتور و با تایید نماینده دانشگاه/دانشکده و بعد از نصب پلاک اموال پژوهشگاه نیرو و صورتجلسه تحویل امانی، توسط پژوهشگاه (بر اساس بودجه مصوب پروژه) قابل پرداخت می‌باشد.
 • تبصره دوازده: تجهیزات مصرف نشدنی بر اساس بندهای قرارداد در مالکیت پژوهشگاه نیرو بوده و به صورت امانی تا زمان فعال بودن آزمایشگاه تحقیقاتی در اختیار دانشگاه می‌باشد. دانشگاه برای خاتمه پروژه موظف است فهرست تجهیزات مصرف نشدنی را به پژوهشگاه اعلام نماید. در صورت موافقت پژوهشگاه، تجهیزات مذکور می توانند بصورت سالانه (و قابل تمدید) در اختیار دانشگاه/دانشکده قرار گیرد.
 • تبصره سیزده: با توجه به اینکه دستگاه‌های خریداری شده در این پروژه ها متعلق به پژوهشگاه نیرو است، دانشگاه موظف است بر اساس ضوابط پژوهشگاه نیرو هرگونه سرویس دهی به افراد یا سازمانهای بیرونی که توسط پژوهشگاه نیرو معرفی می شوند، انجام بدهد.
 • 2. مدیر پروژه و ناظر یا دستگاه نظارت پروژه به نمایندگی از پژوهشگاه نیرو به بررسی خروجی‌های ارائه شده پرداخته و ظرف مدت سه هفته تاییدیه یا در صورت وجود مغایرت، موارد را به محقق اعلام می‌نماید.
 • تبصره چهارده: گزارش مرحله ای و نهایی محقق می بایست مطابق با دستور العمل تهیه گزارش مرحله ای – نهایی تهیه و برای مدیر پروژه ارسال گردد.
 • 3. محقق می بایست برای تایید فعالیت های انجام شده در هر مرحله، تایید پژوهشگاه نیرو را کسب نماید.
 • 4. در صورت تایید خروجی‌ها و مستندات پروژه مطابق بند قبل، مدیر پروژه؛ هزینه‌های انجام شده‌ی مورد تایید (براساس بودجه مصوب پروژه) را به واحد مالی پژوهشگاه اعلام مینماید تا برای پرداخت به دانشگاه اعلام گردد.
 • 5. محقق موظف است به طور ماهانه پیشرفت عملکرد پروژه و هم‌چنین مشکلات موجود را طی فرم گزارش عملکرد ماهانه پروژه ها با کد TDF15 به مدیر پروژه ارائه نماید.
 • تبصره پانزده: گزارشات ماهانه پروژه توسط مدیر پروژه در مستندات پروژه بایگانی می‌گردد.
 • 6. برای خاتمه پروژه محقق می‌بایست در جلسه کمیسیون فنی نهایی پروژه با حضور مدیر پروژه، ناظر پروژه، داور پروژه، نماینده مجری طرح و نماینده دانشکده که توسط پژوهشگاه نیرو برگزار می شود شرکت و تایید اکثریت اعضای پژوهشگاه را کسب نماید.
 • تبصره شانزده: محقق موظف است شرایط حضور مدیر پروژه و ناظر پروژه یا دستگاه نظارت در طی مدت قرارداد در دانشگاه را فراهم آورد.

 

 

کاربر گرامی
شما می‌توانید فرم‌های موردنیاز جهت شرکت در فراخوان‌های دانشگاهی و شرکتی را از مسیر زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل، در درخواست همکاری برای پروژه مربوطه بارگذاری کنید.
فرم‌های دانشگاهی:
فرم‌های شرکتی:
توجه
 • کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل فرم‌ها از مرورگرهای مطمئن و به‌روز مانند فایرفاکس و گوگل کروم استفاده نمایید.

عناوین اسناد راهبردی (شامل زیر پروژه‌ها)